ciąg


ciąg
ciąg I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. -u {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'występowanie po sobie, jeden po drugim, pew nych elementów w przestrzeni; droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ciąg kawiarenek, kramów. Ciąg handlowy, komunikacyjny. Ciąg zieleni. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieprzerwane trwanie czegoś, następowanie po sobie w czasie; bieg, dzianie się, przebieg czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ciąg myśli, wypowiedzi. Nieprzerwany ciąg wydarzeń, faktów. Przerwać komuś, zgubić ciąg wywodów, rozważań. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'gromadne przemieszczanie się zwierząt w okresie godowym, gromadny przelot niektórych ptaków wiosną lub jesienią albo codziennie wieczorem i rano na żerowisko': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ciąg węgorzy, cert, łososi, bocianów, słonek. Ciągi dzikich gęsi, kaczek. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}mat. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zbiór liczb uporządkowanych według określonej zasady': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ciąg arytmetyczny, geometryczny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'okres nieprzerwanego przyjmowania narkotyków, picia wódki; także: nałóg narkotykowy, alkoholowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bierze, ale jeszcze nie jest w ciągu. (Ros. PN) {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ciąg II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. -u, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przepływ, prądu, powietrza, gazu, wody itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ciąg wody, gazu. Nie chce się rozpalić – piec ma zły ciąg. Brakuje ciągu w kominie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}techn. {{/stl_8}}{{stl_7}}'siła wytwarzana przez zespół napędowy statku powietrznego lub rakiety potrzebna do przezwyciężenia oporu powietrza i siły ciężkości, powodująca ruch latającego obiektu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jałowy, maksymalny ciąg silników. ZOB. dalszy ciąg; jednym ciągiem; w ciągu; w dalszym ciągu {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ciąg — m III, D. u, N. ciąggiem; lm M. i 1. «nieprzerwana ciągłość, tok czegoś» a) «w przestrzeni: droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas» Ciąg pieszy, komunikacyjny, uliczny, spacerowy, przewozowy, handlowy, wystawowy, usługowy, widokowy. Ciąg zieleni …   Słownik języka polskiego

  • čiag — čiàg adv. žr. 1 čiagi: O čiag būtų vieta skųstis DP499 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • CIAG Marl — In der Christlich Islamischen Arbeitsgemeinschaft Marl (CIAG Marl) schließen sich seit 1984 Menschen mit vielfältigen religiösen, kulturellen und politischen Einstellungen mit dem Ziel zusammen, die Völkerverständigung zu fördern. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • dalszy ciąg — {{/stl 13}}{{stl 7}} przedłużenie, kontynuacja czegoś trwającego, już rozpoczętego; też: wydarzenia, fakty będące następstwem czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dalszy ciąg powieści, filmu, opowiadanej historii. Sprawa doczekała się dalszego ciągu w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Christlich-Islamische Arbeitsgemeinschaft Marl — SchritteIn der Christlich Islamischen Arbeitsgemeinschaft Marl (CIAG Marl) schließen sich seit 1984 Menschen mit vielfältigen religiösen, kulturellen und politischen Einstellungen mit dem Ziel zusammen, die Völkerverständigung zu fördern. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • Polish phonology — For assistance in making phonetic transcriptions of Polish for Wikipedia articles, see . Vowels The Polish vowel system is relatively simple with only six oral and two nasal vowels. All Polish oral vowels are monophthongs, which are shown to the… …   Wikipedia

  • postęp — m IV, D. u, Ms. postęppie 1. blm «ciąg procesów, zmian zmierzających ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lepszemu; rozwój, polepszanie się, doskonalenie się» Postęp gospodarczy, techniczny. Postęp dziejowy, cywilizacyjny, moralny, społeczny.… …   Słownik języka polskiego

  • Frank Ochberg — Infobox Scientist name = Frank Ochberg image width = caption = birth date = 1940 birth place = New York City death date = death place = residence = citizenship = nationality = ethnicity = field = Psychiatry work institution = National Institute… …   Wikipedia

  • Abrahamische Ökumene — Abrahamitische Ökumene bezeichnet den Dialog der drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Der Begriff geht auf die christlichen Theologen Hans Küng und Karl Josef Kuschel zurück. Sie betonen damit die Notwendigkeit… …   Deutsch Wikipedia

  • Bereitschaftssiedlung Marl — Dieser Artikel behandelt die Stadt Marl in Nordrhein Westfalen; zur gleichnamigen Gemeinde in Niedersachsen siehe: Marl (Dümmer). Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia